Tijdens een reis naar Istanbul krijgt de vader van Michaël en Amber Bloos een psychose en raakt hij vermist. Michaël en Amber vertrekken naar Istanbul om hem op te sporen. Ze vinden hem, maar Michaël besluit verder te zoeken.
Wat is het verschil tussen vader en zoon?
Wat gebeurt er als feiten en fictie in elkaar overlopen?
Wat is de grens tussen werkelijkheid en waanzin?
Michaël bouwt samen met andere makers, en partners uit kunst en zorg, aan een Universum van de Waanzin: een lang lopend onderzoek naar de zin van de waan in audio, theater, film en installatiewerk.

Partners